KuryeForum

Trendyol Go bonus tablosu 2024 – Trendyol go Kurye paket ücreti 2024

KuryeForum
KuryeForum
Keymaster

Trendyol Go bonus tablosu 2024 – Trendyol go Kurye paket ücreti 2024

Kendi motosikletin ile gerçekten kendi işinin patronu ol!

Trendyol Go iş ortakları, faaliyet göstermeyi tercih ettikleri ve sistemde aktif oldukları zamanlarda kullandıkları gelişmiş uygulama üzerinden gelen ve kabul ettikleri

Kuryeler Trendyol Go anlaşmalı market, restoran ve mağazaların siparişlerini trafik ve emniyet kurallarına uyumlu bir şekilde ilgili noktadan teslim alıp, alıcılara teslim ederler.

Trendyol Go bonus tablosu maaş bilğileri kazanç tablosu güncel bilgileri yazımızın devamında mevcuttur.

Trendyol Go iş ortaklığında vardiya veya belirli bir süre faaliyet gösterme gibi zorunluluklar bulunmamaktadır.

Kuryeler Trendyol Go iş ortakları, faaliyet gösterilecek günleri ve saatleri uygulama üzerinden kendisi seçer, istedikleri gün ve saatlerde faaliyet gösterir.

iş ortakları, faaliyet göstermeyi seçtikleri saatleri belirli bir süre öncesine kadar değiştirebilir veya iptal edebilir.

Trendyol go Kurye Başvurusu Nasıl YAPILIR

Kurye başvurusu trendyol go resmi sitesinden online olarak yapıldığı gibi 15 ayrı ilde bulunan ofislerden de yapılabilmektedir.

Trendyol go Kurye Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERILERIN İŞLENMESİ KAPSAMINDA İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNI (“Aydınlatma Metni”)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘KVKK‘) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla

DSM Hızlı Teslimat Hizmetleri ve Lojistik A.Ş. (‘DSM Hızlı Teslimat‘) olarak iş ortağı başvurusunda bulunan kişilere ait işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1- DSM Hızlı Teslimat tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

DSM Hızlı Teslimat’a motokurye sıfatıyla iş ortağı olmak üzere başvuru yapmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyad, doğum yılı, TC kimlik numarası, cinsiyet
 2. İletişim Bilgileriniz: telefon numarası, e-posta adresi, şehir, ilçe
 3. Mesleki Deneyim Bilgileriniz: eğitim bilgileriniz, geçmiş tecrübeleriniz, kurye tecrübeniz, şirket tipi bilgisi,
 4. Araç Bilgileriniz: araç bilgisi, başvuru tipiniz (motosikletli, bisikletli / elektrikli bisikletli)
 5. İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Başvuru sürecinde operasyon ekipleri ile görüşme yapmanız halinde ses kayıtlarınız ve görüşme sırasında paylaştığınız diğer bilgiler
 6. Üçüncü Tarafa Ait Bilgiler: Paylaşmanız halinde referansa ait ad soyad, pozisyon, ünvan, telefon numarası istenir.

2- Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?

Kimlik, iletişim mesleki deneyim, araç ve işitsel kayıt bilgileriniz;bizzat sizin tarafınızdan sunulması suretiyle elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • İş ortağı seçme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli mesleki deneyime sahip olup olmadığınızın kontrol edilmesi,
 • DSM Hızlı Teslimat’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • DSM Hızlı Teslimat operasyonlarının devamlılığının / güvenliğinin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Referans olarak bildirdiğiniz kişilerin kişisel verilerinin iş ortağı seçme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla DSM Hızlı Teslimat’a elektronik veya fiziki ortamda otomatik olarak aktarılmasına yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmeyi yaptığınız ve kendileri ile iletişime geçilebileceğine dair izinlerini aldığınız kabul edilmektedir.

3- Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?

DSM Hızlı Teslimat, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlemektedir.Kimlik, iletişim mesleki deneyim, araç, işitsel kayıt bilgileriniz ile üçüncü tarafa ait bilgiler;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4- DSM Hızlı Teslimat tarafından paylaşılan kişisel verileriniz nelerdir?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak, gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi; farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Bu kapsamda, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, gerekli olduğu ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. Hükümleri uyarınca topluluk şirketlerimizle, iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

5- Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız

Bu Aydınlatma Metni’nin ‘Hak ve talepleriniz için iletişim’ bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6- Hak ve talepleriniz için iletişim

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda bulunması zorunlu hususları içerecek şekilde, buradan ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu kullanarak veya bir dilekçe ile; aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize bildirebilirsiniz.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı BaşvuruMaslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:61 Sarıyer/İstanbul
NoterMaslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:61 Sarıyer/İstanbul
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)dsmhizliteslimat@hs02.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizdenkvkk@trendyolgo.com

Trendyol Go Güncel Bonus Tablosu

Trendyol Go bonus tablosu 2023

TRENDYOL GO PAKET BAŞI ÜCRET

Trendyol bünyesinde faaliyet gösteren, Trendyol Go’da kurye olarak çalışmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında şüphesiz paket başı ücret konusudur.

Şirket bünyesi altında çalışarak ne kadar para kazanacağınızı öğrenmek için şirketin sağladığı net bilgiler var.

Trednyol’da sadece İstanbul için paket başı ücret 14 liradır. Kuryeler teslim ettiği her paket için İstanbul’da sabit minimum 14 TL ödeme alırlar. Bu taban ücrettir. Kuryenin sipariş için 10 metre gitmesi gerekiyorsa bile minimum14 lira ödeme almaya hak kazanır. 2 diğer büyük şehir olan Ankara, İzmir’de ise paket başı ücret 12 TL‘dir. Diğer tüm illerde ise paket başı ücret 11 TL olarak ücretlendirilmiştir. Birleştirilmiş siparişler için ek ödeme ise tüm iller için 7 lira olarak belirlenmiştir.

Kurye 2’nci bir siparişi de alması durumunda; ek sipariş için 7 lira ödeme almaktadır.

TRENDYOL GO EKSTRA YOL ÜCRETİ

Trendyol’un paket başına ödeme dışında, ekstra yol ücreti bulunmaktadır. Şirket uzak mesafedeki kargoların daha fazla maliyet oluşturduğunu hesaba katarak,

Türkiye’nin 81 ilinde her bir kilometrelik ek mesafe için paket başına 3 TL‘de yol ücreti sağlamaktadır.

Dolayısıyla dağıtım noktasından sipariş noktasına 5 kilometre mesafe varsa, ekstra olarak 15 lira ek ücret alınmaya hak kazanılır. Ancak bu rakam elbette yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle oldukça düşük kalmaktadır. Şirketin ekstra yol ücreti konusunda yeni bir düzenleme getireceği de konuşulmaktadır.

TRENDYOL GO KURYE BONUSLARI

Trendyol’un daha fazla çalışan kuryeleri ödüllendirmek için ekstra bir bonus sistemi vardır. Çok çalışanı özendirmek amacıyla getirilen bonus sistemi oldukça cezbedici ekstra bir ücret anlamına geliyor. Trendyol’un bonus sisteminde minimum 20 paket atıldığında 245 TL Bonus primi vermektedir.

Tüm iller için diğer bonuslara ilişkin bilgiler de şöyle:

Trendyol Go bonus tablosu 2023

SİPARİŞ SAYISIBONUS ÜCRETİ
20245 TL
24295 TL
28350 TL
33420 TL
38495 TL
42575 TL
48700 TL
54860 TL
591010 TL
64 1165 TL
Trendyol Go bonus tablosu 2023 KURYE MAAŞLARI VE KAZANÇLARI
Trendyol’da kuryelerin ortalama kazançlarına bir örnek sağlamak gerekirse aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Bu tablo 2023 yılının ilk ayları içindir. Dolayısıyla 2023 yılının sonlarına doğru geldiğimiz bu tarihte ücretlerde yüzde 50’lik bir artış yaşanmıştır.
kazanc-trendyol-kurye
Tabloda yer aldığı üzere, haftada sadece 6 gün çalışan bir kurye günlük 32 sipariş sağlarsa 3726 TL kazanır. Bunun yanı sıra 37 sipariş ulaştırması durumunda 5330 TL kazanıyor.
Trendyol GO’da haftalık ortalama 10-12 bin lira tutarında para kazanmak mümkündür. Bu da aylık olarak 45 bin ile 50 bin lira arasında para kazanılır.
Elbette Trendyol Go kuryelerinin Bağkur, Benzin ve vergi ödemeleri kendilerine aittir. Bu nedenle bu masrafların ortalama 10 bin liraya kadar ulaştığını belirtmekte yarar var.
Profile Photo
Misafir

Üye Ol