KuryeForum

Kısa Mesafe Kurye Firmaları – Kurye Forum

KuryeForum
KuryeForum
Keymaster

Orta Mil Teslimatı Nedir?
Orta mesafe teslimatının önemini tam olarak kavramak için öncelikle günümüzde çoğu işletmenin tüm tedarik zinciri sürecine bakalım.

Perakende sektörü uzun yıllardır ürünlerini üretmek için ağırlıklı olarak sözleşmeli üretime güveniyordu. Esasen, ürünlerini kendi bünyelerinde yapmak yerine başka bir şirkete dış kaynak sağlıyorlar. Bu stratejiyle işletmeler pazarlama ve satış teknikleri gibi bir dizi önemli unsura odaklanabilirler. Bu taktik bir süredir uygulanıyor olsa da artık stoksuz satış ve distribütörlerle ittifaklar kurmak da dahil olmak üzere bir dizi farklı yönteme dönüştü.

Bu iş eğilimi, üç noktalı teslimat sistemine olan talebi yarattı: ilk mil, orta mil ve son mil teslimatları.

İlk mil , malların bir üreticinin veya perakendecinin deposundan belirlenmiş bir tutma merkezine aktarıldığı ürün hareketinin ilk ayağını kapsar. Bu aşamadan itibaren taşıyıcılar, nakliye şirketleri veya lojistik ortakları malları alır ve yolculuğun bir sonraki aşamasına hızlı bir şekilde başlar.

Öte yandan, son kilometre teslimatı, ürünün depodan müşterinin kapısına kadar taşınmasını kapsamaktadır. Müşterilerle doğrudan etkileşimi gerektirdiğinden, işletmeler genellikle son kilometre teslimatını lojistik sürecinin en hayati parçası olarak görür.

Free car driver using nagivation

Orta Mil Ve Son Mil Teslimatı
Orta mil teslimatı, ilk mil ile son mil teslimatını birbirine bağlar. Ürünün ilk ve son kilometre teslimatlarını birbirine bağlayarak malların limanlardan depolara ve sipariş karşılama tesislerine taşınmasıyla ilgilenir. Çoğu zaman diğer nakliye aşamalarının gölgesinde kalsa da, orta mesafeli teslimat, çoğunlukla ürünleri bir ana konumdan diğerine taşıdığı için lojistik operasyonlarının temel bir yönüdür. Orta kilometredeki herhangi bir teslimat gecikmesi, son kilometreyi etkiler ve bu da sonuçta müşteri mutluluğunu etkiler. Bu nedenle ilk, orta ve son kilometre teslimat süreçlerinin her zaman sinerji içinde olması gerekir.

Orta Kilometre Lojistiğinin Kullanım Durumları Nelerdir?
Verimli bir orta mesafe teslimat süreci, bazıları diğerlerinden daha fazla avantaja sahip olan çok sayıda işletmeye fayda sağlayabilir. Orta kilometre lojistiğinin kullanım örneklerinden bazıları şunlardır:

E-Ticaret
Bir süre önce de belirtildiği gibi, çevrimiçi alışverişin yükselişi, orta mesafeli teslimatlar da dahil olmak üzere üçüncü taraf lojistiğine benzeri görülmemiş bir talep getirdi. 2022’de e-Ticaret sektörü 5,2 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir satış bildirdi ve 2026’da bu rakamın 8,1 dolara çıkması bekleniyor. Kuşkusuz teknolojik devrim, ihtiyaçlar da dahil olmak üzere her türlü çevrimiçi satın alma işleminde müşteri konforunu ve kabulünü artırdı.

Bir kişinin veya işletmenin kendi envanterini tutmadan web sitesi üzerinden satış yaptığı dropshipping, bu eğilimin bir sonucu olarak daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Farklı şirketler ürünleri üretiyor, saklıyor ve dağıtıyor; bu da onların satış ve pazarlamaya odaklanarak daha yüksek kar elde etmelerine olanak sağlıyor. Verimli bir orta mesafe teslimatı, dropshipping ürünlerinin üreticilerden bölgesel dağıtım merkezlerine hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar ve çevrimiçi müşterilere son kilometre teslimatlarının daha hızlı yapılmasını kolaylaştırır.

Perakende İşletmeleri


Bu kadar büyük bir pazar ihtiyacı olduğundan, perakende envanter yönetimi farklı sektörlerdeki işletmeler için çok önemlidir.

İşletmeler, arz kıtlığı veya fazlalığı olasılığını azaltarak, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli envantere sahip olduklarını garanti eden bir teknik olarak perakende envanter yönetimini kullanır. Son değerlendirmelere göre ABD perakende işletmelerinin ortalama %63 envanter doğruluk oranı var . Bu hala nispeten kabul edilebilir bir rakam olsa da, stokların yanlış yönetimi nedeniyle malzemelerin %37’sinden fazlasının israf edildiğini göz ardı etmek imkansızdır; bu, milyarlarca dolarlık potansiyel satış anlamına gelir!

Perakende zincirleri, merkezi depolardan raf ikmalini mümkün kıldığı için orta mesafeli teslimatlar yoluyla gelir üretimlerini en üst düzeye çıkarabilir. Doğrudan üreticilere (mağazalarından kilometrelerce uzakta olabilen) bağlanmak yerine, kolaylıkla ek ürünlerin kendi lokasyonlarına gönderilmesini talep edebilirler. Bu, orta mesafe lojistiğini çok önemli bir satış sektörü haline getiriyor ve işletmelerin müşteri taleplerine göre envanter seviyelerini optimize etmesine olanak tanıyor.

İmalat İşletmeleri


Stoksuz satış yapanlar ve perakendecilerin yanı sıra orta mesafe teslimatı üreticileri de etkiliyor. Hammadde veya bileşene ihtiyaç duyan üreticiler için tedarikçiler ile üretim tesisleri arasındaki teslimat aşaması çok önemlidir. Kesintisiz montaj hatları, verimli bir lojistik sistemi ile sağlanır ve bu da daha etkili ve verimli bir üretim sürecine yol açar.

Ayrıca üreticilerin artan sürdürülebilirlik ihtiyacından nasıl etkilendiğini anlamak da kritik önem taşıyor. Yakın zamanda yapılan bir PWC araştırmasına göre, çoğunlukla endüstriyel imalat ve tüketici ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin %52’si , sürdürülebilirliğin operasyonları önemli ölçüde etkilediğini iddia etti. İşletmeler, müşteriler tarafından daha sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanmaya zorlanıyor, dolayısıyla ürünleri için artık en kolay erişilebilen ham kaynaklara güvenemiyorlar. Sonuç olarak, tedarik zinciri sistemi daha karmaşık hale geliyor ve verimli orta mesafe lojistiği gerektiriyor.

Sağlık Sektörü

Hospital png sticker, transparent background


Çoğu kişi orta mesafe teslimatının iş dünyasının ötesine geçtiğinin farkında olmayabilir; bu aynı zamanda sağlık sistemini de etkiler.

İlaç firmalarından sipariş alındıktan sonra ürünler dağıtım merkezlerine sevk edilmektedir. Buradan hastanelere, kliniklere ve müşterilerin ve hastaların bunları satın alabileceği diğer dağıtım merkezlerine nakledilirler; bu da orta mesafe teslimatını oluşturur.

Sağlık sektörü için orta mesafe taşımacılığın önemi, COVID-19 salgını sırasında gün yüzüne çıktı. Envanter yönetimi sorunları nedeniyle dünya çapında milyonlarca aşı, dağıtım merkezlerine gönderilemeden son kullanma tarihlerine ulaştı. Bunun yanı sıra, bazı aşılar verimsiz taşıma prosedürleri nedeniyle kontamine oldu ve sonunda atıldı.

e-Ticaret, perakende envanter yönetimi, üretim ve sağlık hizmetleri, orta mesafe teslimat için en dikkate değer kullanım örneklerinden bazılarıdır. Tedarik zincirindeki tamamlayıcı rolü nedeniyle, orta mesafe lojistiğinin farklı sektörlerdeki işletmeleri etkilediğini söylemek yanlış olmaz.

orta mesafe teslimatının faydaları
Verimli Bir Orta Mesafe Dağıtım Sisteminin Faydaları Nelerdir?
Başarılı bir orta kilometrelik dağıtım sisteminin önemi, tıpkı güçlü bir otoyol ağı gibi yapısal bir destek işlevi görmesinde yatmaktadır. Son kilometre teslimatı, ürünlerin nihai varış noktalarına nasıl ulaştığına odaklanırken, orta kilometre, malların verimliliğini ve güvenliğini garanti eder.

Verimli ve etkili bir orta mesafe lojistik sisteminin avantajlarından bazıları şunlardır:

 1. Liman Tıkanıklığının Azaltılması
  Özellikle tatil dönemlerinde limanlarda yaşanan tır ve konteyner tıkanıklığı dünya çapında yaygın bir haber haline geldi. Limandaki acil durumlar, değişen ulaşım kuralları ve daha fazlası gibi bu tür rahatsızlıkların ortaya çıkmasının çok sayıda nedeni olsa da, zaman zaman verimsiz orta mesafe yönetimi ana nedendir.

Malların verimli bir şekilde taşınmasını kolaylaştıran etkili bir orta mesafe teslimat stratejisi, işletmelerin liman darboğazlarından kaçınmasına yardımcı olabilir. Malların lojistik merkezlerine derhal gönderilmesi, limanda sıkışıklık olasılığını azaltarak teslimat süresinin daha hızlı olmasını sağlar.

Küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) işletmelerinin ciddi liman sıkışıklığından muzdarip olabileceğini unutmamak da önemlidir. Sevkiyat gecikmelerinin yanı sıra liman tıkanıklığı, stok maliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bozulmalara neden olur. Liman sıkışıklığının bir KOBİ’nin iflasına yol açabileceğini söylemek abartı olmaz.

 1. Maliyet Etkinliğinin Artırılması
  Stratejik bir orta mesafe dağıtım sistemi, her tür işletme için uygun maliyetlidir. İşletmelerin malların elleçlenmesi, nakliyesi ve depolanmasıyla ilgili işletme giderlerini azaltmasına olanak tanır.

Örneğin, işletmelerin iklimlendirme, insan gücü ve diğer operasyonel birimlerle donatmak zorunda olduğu büyük bir depo kiralamak yerine, ürünleri ilgili tedarik merkezlerine kolaylıkla gönderebilirler. Bu süreç, müşteri memnuniyetini artırırken aynı zamanda genel giderleri azaltan hızlı teslimatı garanti eder.

 1. Ulaşım Için Planlama Ve Rota Optimizasyonu
  Orta mil içinde teslimat, verimli tarifelerin ve rotaların geliştirilmesi de dahil olmak üzere ulaşımın koordinasyonunu geliştirir. Bu, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak işçilik, yakıt ve ulaşımla ilgili diğer maliyetleri azaltır.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi sürdürülebilirlik artık işletmelerin ayrılmaz bir parçası. Taşımacılıkla ilgili harcamaların azalması aynı zamanda tüm tedarik zincirinin karbon ayak izini de en aza indirir. Birçok eyalet artık uzun mesafeli araçlar için rölantiyi önleyici yasalar uyguladığından, bu ABD’li lojistik sağlayıcıları için hayati önem taşıyor .

Verimli bir orta mesafe teslimat sistemi, lojistik operasyonunun tamamını müşteri odaklı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda onu çevre dostu hale getirir.

 1. Teslimat Hızının Artırılması
  Etkili bir orta mesafe dağıtım sistemi, öğelerin depolar ve dağıtım konumları arasındaki hareketini düzene sokarak teslimat hızını artırır.

Kolaylaştırılmış bir lojistik prosedürü, anlamsız beklemeleri ortadan kaldırır, seyahat süresini kısaltır ve daha sonraki tedarik zinciri aşamalarına aktarımları hızlandırır.

Koordineli yönlendirme, gerçek zamanlı takip ve minimum düzeyde taşıma, malların orta aşama aşamasına hızla ilerlemesini sağlayarak genel teslimat hızını artırır.

 1. Tedarik Zincirlerinde Esnekliğin Artırılması
  Müşteriler ve kuruluşlar artık orta mesafeli teslimatlar sayesinde tedarik zincirinin tamamını daha fazla görebiliyor.

Hızlı yanıt veren ve çevik bir tedarik zinciri, sevkiyat konumları, beklenen varış süreleri ve potansiyel darboğazlar hakkında kesin bilgilerle kolaylaştırılır. Gerçek zamanlı izleme ve izleme yetenekleriyle işaretlenen bu görünürlük, dağıtım merkezlerinden depolara kadar olan yolculuk boyunca uzanır.

Lojistikteki şeffaflık sayesinde şirketler olası gecikmeleri anında tespit edip düzeltmeleri hızlandırabiliyor. Hem müşteri memnuniyeti hem de genel operasyonel etkinlik, daha fazla görünürlük sayesinde artırılır. Teslimat sürecinin açıklığı aynı zamanda müşteri güvenini de arttırır ve bu da müşteri ilişkilerini geliştirir.

Amazon Middle Mile System: Verimli Bir Lojistik Örneği
Amazon şu anda dünyanın en büyük perakende şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2022’de toplam 514 milyar dolarlık net satış geliri bildiriyor . Yalnızca bu rakamla bile Amazon’un bugün pazarın en verimli orta mesafe teslimat sistemlerinden birine sahip olması şaşırtıcı değil.

Amazon Taşımacılık Hizmetleri’nin Middle Mile ekibi, tedarik zinciri yönetimi için en büyük referanslardan biridir.

Amazon tarafından güvenilir teslimat noktaları, entegre sipariş karşılama, verimli ayırma merkezleri ve optimum yönlendirme çözümlerinden oluşan çok etkili bir lojistik süreci geliştirildi ve uygulamaya konuldu.

Amazon, karmaşık teknoloji algoritmaları ve operasyonel veri analizi yoluyla geleneksel orta mesafe nakliye sürecinin etkinliğini artırdı. Prime kullanıcıları için bir günlük ve iki günlük teslimatların yanı sıra Prime Now gibi hizmetler için bir saatlik teslimat aralıkları gibi Amazon’un zorlu teslimat hedeflerine ulaşılmasında bu stratejinin büyük katkısı oldu.

Grup, yöneylem araştırması ve analitiğini karar verme süreçlerinde olağanüstü uygulamaları nedeniyle 2021 yılında prestijli INFORMS Ödülü’ne layık görüldü. Bu çalışma, tedarik zinciri verimliliğini artırmak için başarılı orta mesafe teslimatının çığır açan potansiyelini vurguladı.

İşte iyi haber: Amazon’un orta düzey teknolojik çözümleri ve veri araştırmaları artık dünya çapındaki işletmelerin kullanımına açık.

Artık çok sayıda B2B şirketi, tedarik zincirinin tamamındaki darboğazları önleyebilecek yazılım ve çözümler sunuyor. Aslında, esnek, güvenli ve ekonomik taşımacılık çözümlerine giderek daha fazla odaklanılan yüksek teknolojili lojistik pazarı için bu yıl %3’ün üzerinde bir Bileşik Büyüme Oranı öngörülüyor.

Orta Mesafe Taşımacılığına Uygun Olmayan Iş Durumları Nelerdir?
Her ticari operasyonda olduğu gibi lojistik konusunda da herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Orta mesafe teslimatını uygulamaya uygun olmayan bazı iş durumları şunlardır:

Yerel Şirketler


Topluluğa hizmet veren yerel işletmeler için, bütün bir nakliye süreci yerine noktadan noktaya teslimat daha avantajlı olabilir. Ortası olmayan doğrudan hatlar daha fazla verimlilik, daha düşük işletme maliyetleri ve hatta daha iyi tüketici katılımı sunar.

Bozulabilir Mal Satan Firmalar


Müşterilere hızlı bir şekilde teslim edilmesi gereken bozulabilir ürünler için doğrudan nakliye gerekmektedir. Bu ürünleri satan işletmeler, mallarının kalitesini garanti altına almak için daha karmaşık depolama ve dağıtım sistemlerine ihtiyaç duyacakları için orta mesafeli teslimattan yararlanamayacaklar.

Düşük Hacimli Gönderiler


Küçük kargo miktarlarına sahip işletmeler, orta mesafeli lojistikle çok fazla tasarruf sağlayamayabilir. Bu işletmeler, müşterilerin mağaza vitrinlerinden alımını teşvik ederek noktadan noktaya teslimatın yanı sıra daha uygun maliyetli operasyonlar yürütebilirler.

orta mil teslimat şirketi nasıl seçilir
En Iyi Orta Mesafe Teslimat Servis Sağlayıcısını Nasıl Seçersiniz?
En iyi orta mesafe teslimat hizmeti sağlayıcısını bulmak, özellikle bugün pazardaki tüm mevcut seçenekler göz önüne alındığında zor olabilir. Bu konuda size yardımcı olmak için, işletme sahiplerinin orta mesafeli bir teslimat hizmeti sağlayıcısında dikkate alması gereken faktörlerin bir listesini hazırladık:

Ağ Erişimi


Bir sağlayıcının çeşitli dağıtım merkezlerini, depoları ve taşıma yollarını birbirine bağlamak için kullandığı fiziksel ağ. Bir sağlayıcının ağı ne kadar geniş ve stratejik olarak birbirine bağlıysa, orta yol boyunca mal akışını o kadar etkili bir şekilde yönetebilir ve optimize edebilir. Taşımacılık, önemli dağıtım merkezlerini kapsayan geniş bir ağa sahip bir sağlayıcı tarafından gecikme ve darboğaz olasılığı azaltılarak daha etkili ve zamanında yapılabilir. Büyük bir ağ aynı zamanda daha fazla yönlendirme seçeneği sunarak öngörülemeyen sorunların üstesinden gelmek için hızlı değişiklikler yapılmasına olanak tanır.

Teknoloji Entegrasyonu


Amazon’un orta mesafe teslimatının gösterdiği gibi, orta mesafe teslimat hizmeti sağlayıcılarını değerlendirirken teknoloji entegrasyonu çok önemlidir. Şu anda sahip oldukları altyapının, taşıma sürecinin gerçek zamanlı izlenmesine olanak tanıyan son teknoloji izleme ve izleme cihazlarıyla donatılmasını sağlamak büyük önem taşıyor. Bu sadece şirketlerin gönderilerinin durumunu izlemelerine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda tedarik zincirlerinin etkinliğini değerlendirmek için değerli bilgiler de sunuyor.

Bunun yanı sıra, gönderilerin nerede olduğu, beklenen teslimat tarihleri ​​ve olası aksaklıklar hakkında gerçek zamanlı güncellemeler almak, mantıklı operasyonel kararlar alma ve durumda bir değişiklik olması durumunda hızlı hareket etme kapasitenizi artırır. Kendi lojistik verilerinize dayanarak bu, daha kapsamlı bir teslimat süreci sunar.

Ölçeklenebilirlik


Orta kilometrelik bir teslimat hizmeti sağlayıcısı seçerken ölçeklenebilirlik dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Firmanız büyüdükçe lojistik ihtiyaçlarınız da değişmelidir. Hizmetlerini değişen gereksinimlerinize uyacak şekilde ölçeklendirebilecek bir lojistik şirketiyle ortaklık kurmak çok önemlidir. Artan gönderi hacimlerine, yeni teslimat rotalarına ve genişleyen coğrafi kapsama alanına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilen bir sağlayıcı, her büyüme deneyiminizde sizi yeni bir sağlayıcı arama zahmetinden kurtarabilir. Kuruluşlara çeşitli büyüme aşamalarında yardımcı olma deneyimine sahip bir satıcı seçerseniz, firmanız büyüdükçe lojistik operasyonlarınız güvenilir ve etkili kalacaktır.

Performans Metrikleri Ve Hizmet Seviyesi Anlaşmaları
Son olarak, işletme sahiplerinin orta mesafe teslimat hizmetleri için Hizmet Düzeyi Anlaşmalarını (SLA’lar) ve Performans Metriklerini bilmesi gerekir. Bu belgeler, seçtiğiniz sağlayıcının hizmet kalitesinden sorumlu tutulması açısından önemlidir.

İyi tanımlanmış bir SLA, teslimat süreleri, malların taşınması, sorunlara yanıt verme ve diğer kritik hususlarla ilgili beklentileri özetlemelidir. Ayrıca olası çatışmaların çözümüne yönelik bir yapı oluşturmalı ve her iki tarafın da aynı sayfada olmasını sağlamalıdır.

orta mil teslimat sağlayıcıları
Bugün Pazardaki Önde Gelen Orta Kilometre Lojistik Şirketleri Hangileridir?
İşletmeniz için orta mesafe teslimat hizmeti sağlayıcılarını seçerken size daha fazla rehberlik etmek üzere, söz konusu hizmeti sunan en iyi şirketleri burada bulabilirsiniz:

Bırakmak
Dropoff, çeşitli teslimat tekniklerinde köklü bir geçmişe sahip saygın bir lojistik hizmetleri şirketidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, boyutlarına rağmen Dropoff’un kurumsal düzeydeki lojistik hizmetlerinden yararlanabilir ve güvenilir bir teslimat sistemine sahip olabilir. Teknik platformları aracılığıyla gerçek zamanlı takip, elektronik sipariş verme ve teslimat performansına ilişkin bilgiler de sunuyorlar.

Dropoff’un Sabit Rota, Gecelik/Ertesi Gün, Ekspres/Acil, STAT, İsteğe Bağlı, Uzun Mesafe ve Planlı Teslimatı içeren kapsamlı hizmet teklifiyle çeşitli teslimat gereksinimleri karşılanır. Etkileri perakende, ticaret ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsamakta olup güvenilirlik ve uyarlanabilirlik göstermektedir. Inc. 5000 listesine sürekli olarak dahil edilmeleri, orta mesafe teslimat ortamında lider bir oyuncu olarak olağanüstü büyümelerinin ve statülerinin kanıtıdır.

GÜÇ KAYNAĞI


UPS Freight, geniş ağı ve en son teknolojilerin entegrasyonuyla tam orta mesafe teslimat çözümü sunuyor. Buna rağmen, UPS kullanmanın tek bir ağa sahip olmak ve hafta sonu teslimatı için daha fazla ücret almak gibi bir takım dezavantajları olduğunu akılda tutmak çok önemlidir .

Fed Ex


FedEx Freight, orta mesafe teslimat hizmetlerinde operasyon araştırması ve son teknoloji analitikleri kullanıyor. İşletme, çeşitli tedarik zinciri ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi yönlendirme çözümlerini sağlar. Ancak, FedEx hizmetlerinin, bilinen isimleri nedeniyle diğer sağlayıcılara göre nispeten daha maliyetli olabileceğini unutmayın.

XPO Lojistik


XPO Logistics’in uzun yol ve yük araçlarından oluşan geniş filosu, çeşitli teslimat gereksinimlerini karşılamalarına olanak tanıyor.

Buna rağmen, birçok iş ortağının sıklıkla XPO’nun arka uç desteğini geliştirmesi gerektiğini iddia ettiğini bilmek önemlidir .

Son Düşünce


Çevrimiçi nakliye ve sözleşmeli üretimin sürekli popülerliğiyle birlikte, modern bir orta mesafe teslimat sisteminin rolü çoğu işletme için çok önemli hale geldi. Süreç, sorunsuz, verimli ve uygun maliyetli bir tedarik zinciri sağlamak için mal akışını en üst düzeye çıkaran bir çerçeve görevi görür.

İster liman tıkanıklığı zorluklarını azaltarak, ister maliyet verimliliğini artırarak, ister envanter yönetimini etkinleştirerek olsun, iyi uygulanmış bir orta mesafe dağıtım sistemi, endüstriler genelinde genel operasyonel başarıyı önemser.

Dropoff, özellikle KOBİ’ler için bu karmaşık lojistik bulmacada en umut verici orta kilometre lojistik şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dropoff, çeşitli teslimat yöntemlerinde seçkin bir performans geçmişiyle sektörün ileri teknoloji, güvenilirlik ve uzmanlık ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Teknolojik platformları, şirketlere teslimatları gerçek zamanlı olarak takip etme olanağı vererek sorunsuz bir nakliye süreci sağlıyor. Dropoff, akıllı lojistik platformları, nitelikli sürücüleri ve proaktif müşteri hizmetleriyle teslimat deneyimini kolaylaştırarak işletmelerin tüketici taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur.

Orta mil teslimatı nedir?


Orta mil teslimatı, malların ve ürünlerin limanlardan depolara taşınmasını ifade eder. Kaynak üretici lokasyonu ile müşterileri birbirine bağlayan, ilk ve son kilometre teslimatı arasında köprü görevi görür.

Amazon’un orta mili nedir?


Diğer orta mesafe teslimatları gibi, Amazon’un orta mesafe lojistiği de ürünlerin limanlardan sipariş karşılama merkezlerine gönderilmesini kapsar. Amazon’un orta yol hizmetlerini oluşturan şey, etkili bir teslimat rotası oluşturmak için süreci stratejik olarak kullanmaları ve bir günlük veya iki günlük teslimat hizmetleri sunmalarına olanak sağlamasıdır.

Orta mesafe teslimatı işletmeler için neden önemlidir?
Orta mesafe teslimatı, işletmelerin depoların bakımı, büyük envanterin yönetimi ve nakliye yollarının optimizasyonu gibi genel giderleri azaltmasına olanak tanır. Bunun yanı sıra, zamanında son kilometre teslimatını sürdürürken ürünlerin güvenliğini de sağlar.

192 Kayıtlı Üye
26 Forum
76 Konu
27 Cevap
Son 24 saatte ziyaret eden 0 kullanıcıdan şu anda 0 kullanıcı online
Bugün siteye giriş yapılmadı.
Yönetici (3)
Subscriber (189)
Keymaster (1)
Ziyaretçi İstatistiği
 • Toplam Ziyaretçi: 168484
 • Bu Ayki Ziyaretçi: 168467
 • Dünkü Ziyaretçi: 223
 • Bugünkü Ziyaretçi: 494